Обсяг фондів і документів станом на 01.01.2021Документи періоду до 1917 року

- управлінська документація – 880 фондів, 67857 од. зберігання
- документи особового походження – 14 фондів, 64 од. зберігання

Документи періоду після 1917 року

- управлінська документація – 7438 фондів, 1274411 од. зберігання
- документи особового походження – 21 фонд, 8774 од. зберігання
- науково-технічна документація – 2 фонди, 91 комплекс, 1617 од. зберігання
- документи з особового складу – 2992 од. зберігання

Документи періоду незалежності

- управлінська документація – 108 фондів, 23969 од. зберігання
- документи особового походження – 4 фонди, 679 од. зберігання
- документи з особового складу – 85 од. зберігання

Інші документи

- кінодокументи – 939 од. зберігання, 3038 од. обліку
- фотодокументи – 27210 од. обліку
- фонодокументи – 696 од. зберігання, 2205 од. обліку
- відеодокументи – 140 од. зберігання, 838 од. обліку.

До унікальних документів віднесено 2 документи з 2 од. зберігання.


- Титульний аркуш календаря з посвятою М. Цвєтаєвої (Р-7627, оп. 1, спр. 65, арк. 6).
- Заява О. П. Косач (Олени Пчілки) до Української Головнауки (оригінал) (Р-5698, оп. 1, спр. 267, арк. 39-40 зворот).

Науково-довідковий апарат

описів на документи – 14836 од.
- на управлінську документацію – 14609 од.
- на документи особового походження – 89 од.
- на науково-технічну документацію – 13 од.
- на кінодокументи – 4 од.
- на фотодокументи – 29 од.
- на фонодокументи – 6 од.
- на відеодокументи – 14 од.
- на документи з особового складу – 72 од.

Огляди фондів

- фондових – 5
- тематичних – 10

Каталоги

- систематичний – 116921 картка;
- іменний – 3156 карток;
- географічний – 26321 картка;
- адміністративно-територіальний поділ – 1769 карток;
- кінокаталог – 2570 карток;
- фотокаталог– 19575 карток;
- фонокаталог – 2360 карток;
- відеокаталог – 797 карток

Каталог метричних книг

Анотовані реєстри описів фондів

Комп’ютерні бази даних

- облікова «Архівні фонди України» - 8468 наявних фондів, 8999 записів