Відділи управління та адміністративні відділи виконавчих комітетів окружних рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Головна
 


Фонд P- 7720
Опис 9  - Липово-Долинський район
Колекція документів відділів реєстрації актів громадського стану Сумщини

Опис 13  -  Роменський район


Виконавчі комітети районних рад народних депутатів (райвиконкоми)

Виконавчі комітети окружних рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрвиконкоми)

Повітові військово-революційні комітети (повітвійськревкоми)

Виконавчі комітети волосних рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконкоми)

Виконавчий комітет Сумської обласної ради

Виконавчий комітет Сумської міської ради