Головна
Фонд - 536 
Трьохсвятительська церква м. Лебедин Лебединського повіту Харківської губернії.
Опис 1

Фонд - 960 
Духовне правління Київської духовної консисторії
Опис 3
Фонд - 749 
Сумське духовне правління Бєлгородської духовної консисторії м. Суми Сумського комісарства Сумської провінції Слобідсько-Української губернії не встановлена - 1780 р.
Опис 1

Фонд - 744 
Церкви Сумського повіту Харківської губернії.
Опис 1Фонд - 743 
Церкви Лебединського повіту Харківської губернії не встановлені.
Опис 1

Церкви Охтирського повіту Харківської губернії не встановлені.
Фонд - 745 
Опис 1
Опис 2

Опис 5

Сповідальні відомості. Метричні книги. Клірові відомості про церкви, церковних
служителях та парафіянах.

Фонд - 1185
Петропавловська церква с. Процівка Роменського повіту Полтавської губернії не встановлені
Опис 1
Метричні книги.
Книги реєстрації народжених, одружених та померлих. (Села Журавного) 1852-1920 рр.
Книги реєстрації народжених, одружених та померлих. 1850-1920 рр.
Книги реєстрації народжених, одружених та померлих. (с. Михайлівка)
1876-1916 рр.
Відомості про парафіян. 1877 р.
Укази та циркуляри Слобідсько-Української і Харківської духовних консисторій. Журнали засідань духовного правління. Клірові відомості та послужні списки духовенства. Справи щодо будівництва та ремонту церков, навчання дітей духовенства.
Фонд - 853 
Опис 1
Воскресенська церква с. Кошари Конотопського повіту Чернігівської губернії не встановлені
Копії імператорських указів. Метричні книги. Послужні списки церковнослужителів. Видаткова книга.
Фонд - 1131
Церкви Гадяцького повіту Полтавської губернії не встановлені
Опис 1
Метричні книги.
Опис 2
Метричні книги.
Опис 1
Метричні книги.
Церкви Роменського повіту Полтавської губернії не встановлені
Фонд - 1188

Метричні книги.
Опис 5

Опис 6
Метричні книги.

Опис 3
Метричні книги.
Церкви Конотопського повіту Чернігівської губернії не встановлені
Фонд - 1189


Фонд - 961
Роменська повітова земська управа м. Ромни Роменського повіту Полтавської губернії 1864-1919 рр.
Журнали засідань повітової земської управи. Матеріали з оцінки та описання промислових підприємств; про розвиток освіти, охорони здоров’я, будівництво доріг, мостів, шкіл, лікарень. Іменні списки землевласників по волостях. Кошториси доходів і витрат. Звіти про роботу.
Опис 1


Фонд - 804
Охтирське духовне правління Харківської духовної консисторії
Опис 1
Укази Харківської духовної консисторії. Журнали засідань духовного правління.
Листування про призначення, переміщення та звільнення служителів релігійних культів;ремонт та будівництво церков; прийом дітей духовенства до духовних училищ. Настільні та доповідні реєстри. Сповідальні відомості.

Опис 2
Укази Харківської духовної консисторії. Ухвали про вибори церковних старост.

Фонд - 759
Опис 1
Охтирська повітова земська управа м. Охтирка Охтирського повіту Харківської губернії 1865-1919 рр.
Укази та циркуляри Сенату, Міністерства внутрішніх справ, Харківської губернської земської управи. Справи щодо скликання земських зборів. Списки виборців до земства. Відомості про розкладку земських зборів, недоїмки, земельні володіння та промислові підприємства в повіті, ярмарки та базари, ціни на продукти, будівництво доріг.


Опис 1
Церква Пророка Іллі м. Суми Сумського повіту Харківської губернії
Фонд - 71 
Фонд - 413 
Вознесенська церква с. Буринь Путивльського повіту Курської губернії
Опис 1


Фонд - 436 
1-й благочинний округ Путивльського повіту Курської губернії не встановлені
Опис 1


Фонд - 529 
Георгіївська церква м. Лебедин Лебединського повіту Харківської губернії
Опис 1


Фонд - 803
Лебединське духовне правління Харківської духовної консисторії
Опис 1

Фонд - 838 

Справа   
Кролевецький казенний рабин єврейської громади
Фонд - 1202
Синагога Сумського повіту Харківської губернії не встановлені
Опис 1
Метрична книга.

Фонд - 1047
Роменський єврейський казенний равин м. Ромни Роменського повіту Полтавської  губернії 1831-1918 рр. (не встановлені)

Справа