Державний архів Сумської області

Офіційний вебсайт органу виконавчої влади України

Людям із порушенням зору

EnglishUkrainian

Контакти
Карта, спосіб добирання, графік роботи, телефони, e-mail, вебсайт

Громадянам

Документи on-line

Інформаційна діяльність

Про нас

Архівні установи

Державний архів Сумської області

Офіційний веб-портал органу виконавчої влади України

Засідання експертно-перевірної комісії

19 лютого 2021 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Сумської області з порядком денним: внесення змін до списків №1 – джерел формування Національного архівного фонду, розгляд та схвалення описів справ, що надійшли на розгляд ЕПК Держархіву, розгляд та погодження актів про вилучення для знищення документів, номенклатур справ, інструкцій з діловодства та інструкцій з документування управлінської інформації в електронній формі.

Новини оцифрування документів

Державний архів Сумської області продовжує оцифровувати описи справ архівних фондів установ періоду тимчасової нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років. У лютому 2021 року оцифровано 106 описів фондів органів української допоміжної адміністрації, а саме сільських управ. Описи оприлюднені на сайті архіву у розділі «Документи on-line», рубриці «Е-архів», підрубриці «Описи» за посиланням http://daso.sm.gov.ua/op4r01.php

Навчання для керівників та спеціалістів служб управління персоналом райдержадміністрацій

04 лютого 2021 року на базі Сумського регіонального центру підвищення кваліфікації у рамках спеціальної короткострокової програми «Сучасні технології управління людськими ресурсами на державній  службі» для керівників, спеціалістів служб управління персоналом районних державних адміністрацій начальник відділу формування НАФ та діловодства Кузьміна Н.М. провела практичне заняття з теми: «Організація роботи з документами з кадрових питань (особового складу)».

Перше засідання експертно-перевірної комісії Держархіву

29 січня 2021 року відбулося перше засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Сумської області з порядком денним: обговорення звіту про роботу експертно-перевірної комісії за 2020 рік та плану роботи на 2021 рік, внесення змін до списків № 1 – джерел формування Національного архівного фонду, розгляд та схвалення описів справ, що надійшли на розгляд ЕПК Держархіву, розгляд та погодження актів про вилучення для знищення документів, номенклатур справ, положень про експертну комісію та архів організацій, інструкцій з діловодства та інструкцій з документування управлінської інформації в електронній формі, обговорення методичних рекомендацій «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи ОМС», схвалених протоколом засідання нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22.12.2020 № 7.

Засідання колегії Державного архіву Сумської області

27 січня 2021 року відбулося засідання колегії Державного архіву Сумської області, на якому обговорені підсумки роботи за 2020 рік та основні завдання структурних підрозділів архіву на 2021 рік, розглянуті питання: про стан роботи зі зверненнями громадян в архівних установах області та заходи для поліпшення цієї роботи, про співпрацю Держархіву із засобами масової інформації, про реорганізацію архівних відділів районних державних адміністрацій Сумської області.

Новини оцифрування документів

Державний архів Сумської області продовжує співпрацю з Сумським державним університетом з оцифровування описів справ архівних фондів. У січні 2021 року оцифровано 46 описів фондів установ періоду тимчасової нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років, а саме: органів української допоміжної адміністрації – міських, районних управ, комендатур, магістратів, управління старшини м. Путивль. Описи оприлюднені на сайті архіву у розділі «Документи on-line», рубриці «Е-архів», підрубриці «Описи» за посиланням http://daso.sm.gov.ua/op4r01.php

Комплексна перевірка роботи служби діловодства та архіву

29 грудня 2020 року начальником відділу формування НАФ та діловодства Кузьміною Н.М. проведено комплексну перевірку роботи служби діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу в Комунальному некомерційному підприємстві Сумської обласної ради «Обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань». У ході перевіряння особі, відповідальній за архів, надано методичну і практичну допомогу з питань ведення архівної справи.

Тематична перевірка роботи експертної комісії

28 грудня 2020 року архівістом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Іншиною В.В. проведено тематичну перевірку роботи експертної комісії Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр». Представник Держархіву ознайомилася з документами, що регламентують діяльність експертної комісії центру та перевірила якість складання протоколів засідань ЕК.

Тематична перевірка

23 грудня 2020 року начальником відділу формування НАФ та діловодства Кузьміною Н.М. проведено перевірку забезпечення збереженості документів у Сумському обласному центрі зайнятості. Було проведене перевіряння наявності справ постійного зберігання, оцінка стану документів шляхом їх візуального перегляду.

Комплексна перевірка роботи служби діловодства та архіву

08 грудня 2020 року начальником відділу формування НАФ та діловодства Кузьміною Н.М. проведено комплексну перевірку роботи служби діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня». Перевірено фізичний стан документів НАФ установи, повноту їх збереженості.

На фото – відповідальна за архів Павлова С.А.