Державний архів Сумської області

Офіційний вебсайт органу виконавчої влади України

Людям із порушенням зору

EnglishRussianUkrainian

Контакти
Карта, спосіб добирання, графік роботи, телефони, e-mail, вебсайт

Громадянам

Документи on-line

Інформаційна діяльність

Про нас

Архівні установи

Державний архів Сумської області

Офіційний веб-портал органу виконавчої влади України

Науково-довідкова бібліотека

14842 книги та брошури від ХІХ ст.,
407 комплектів журналів,
3623 річних підшивок газет,
10 спеціальних видань.

Бібліотека зберігає історичну, краєзнавчу, науково-довідкову літературу.
Серед періодичних видань – газети та журнали, що виходили на території області.

Нові надходження

Штепівка

Штепівка та навколишні хутори і села. Долі людей та поселень
/ В. Підлісний. – Суми: Триторія, 2019. – 592 с. іл.

Книга присвячена історії населених пунктів колишнього Штепівського району Сумської області (1923-1957). Значну увагу приділено процесам життєдіяльності людських громад і комунікативним зв’язках у територіальній площині. У книзі аналізується взаємодія географічних, економічних, демографічних, екологічних та ін. процесів у регіональному вимірі. Видання доповнене численними ілюстраціями.

Книга розрахована на широкий загал читачів.

Блаженні гнані за правду

Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920 – 1930-ті роки): монографія
/ В.О. Оліцький. – Суми: Триторія, 2018. – 242 с., іл.

У монографії на основі ґрунтовного аналізу широкого кола архівних та опублікованих джерел, а також історіографічної бази комплексно розглянуто репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920 – 1930-ті роки. Охарактеризовано комплекс антицерковної політики на теренах краю. Визначено роль місцевої влади та партійної номенклатури в її запровадженні. Проаналізовано механізми репресій проти Православної церкви, шляхи їх реалізації, форми утисків та переслідувань православного духовенства Сумщини. Встановлено регіональну специфіку, масштаби та наслідки репресій. Висвітлено спротив православного населення регіону антицерковній політиці більшовиків. Показано методи використання та фальсифікації тоталітарним режимом елементів демократичного суспільства для легітимізації та нав'язування незаконних рішень.

Для науковців, викладачів, краєзнавців, студентів та всіх, хто цікавиться історичним минулим України.

Політика ліквідації неписьменності на Сумщині

Політика ліквідації неписьменності на Сумщині (20 – 30 рр. ХХ ст.)
/ Л. Єпик, Н. Петренко. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 81 с.

Автори на основі документів Державного архіву Сумської області (Україна) розкривають основні напрями проведення політики ліквідації неписьменності на території сучасної Сумської області. У дослідженні проаналізовані такі питання як організаційні засади діяльності лікнепів, матеріальне та методичне забезпечення курсів лікнепу, кадрова політика і становище учителів, розкривається зміст програм, за якими проводилося навчання неписьменних, вплив ідеологічного чинника на роботу курсів лікнепу протягом 20 – 30 рр. ХХ ст.

Видання розраховане на широке коле читачів.

Краєзнавство Сумщини

Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної спадщини регіону: зб. матеріалів обласної наук.-краєзавчої конф. з он-лайн зв'язком 19 квітня 2018 р., м. Суми
/ уклад. О.М. Малиш. – Суми: Триторія, 2018. – 92 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення учасників обласної науково-краєзнавчої конференції «Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної спадщини регіону», що відбулася 19 квітня 2018 року у рамках святкування 125-ї річниці від дня народження краєзнавця Павла Андрійовича Сапухіна.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, учителів, студентів, учнів.

Село Лікарське

Село Лікарське в в контексті історії Слобідської України
/ Б.Л. Корогод, Г.І. Корогод. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. –184 с.

У монографії йдеться про заселення Слобідської частини Сумщини у XVIII – XIX ст., виникнення нових населених пунктів і їх національний склад, становлення поміщицького і селянського землеволодіння, формування сільських громад і їхнього самоврядування, історію села в роки української національно-визвольної революції, радянської влади і в умовах незалежності України.

Книга розрахована на учнівську і студентську молодь, вчителів та краєзнавців.

Інформація актуальна на:

11.08.2020