Головна arrow Виставки arrow До 360-ї річниці Конотопської битви 1659 року
До 360-ї річниці Конотопської битви 1659 року Надрукувати Надіслати електронною поштою
01.07.2019

«До 360-ї річниці перемоги війська під проводом 
гетьмана Івана Виговського  у Конотопській битві 1659 року»

 • 1658 р., листопада 13. Торунь. – Привілей польського короля Яна-Казимира про надання Івану Виговському нових емблем до його гербу «Абданк».
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 166, арк. 1.
  ф.1
 • 1659 р., листопада 16. Чигирин. – Універсал гетьмана Івана Виговського, виданий гетьманом у походах під час українсько-російської війни 1658–1659 років, Батуринському Крупницькому Миколаївському монастиреві про підтвердження універсалу гетьмана Богдана Хмельницького на право володіння монастирськими маєтностями та про суворий захист цього права.
  ЦДІАК України, ф. 154, оп. 1, спр. 8, арк. 1.
  ф.1
 • 1683 р., листопада 23. – Свідчення Криштофа Перетятковича перед Луцьким ґродським судом про укладання Гадяцької угоди і Конотопську битву 1659 року.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 381, арк. 981зв., 982, 982зв., 983, 983зв., 984, 984зв., 985, 985зв., 986, 986зв., 987, 987 зв.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 ф.6 ф.7 ф.8 ф.9 ф.10 ф.11 ф.12 ф.13
 • 1658 р., вересня 16. – Гадяцька угода Війська Запорозького з Річчю Посполитою про входження України як окремого Великого князівства Руського в федерацію з Польщею і Литвою. Список, що зберігається в ЦДІАК України.
  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 1, 1зв., 2, 2зв., 3. Початок документа не зберігся.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5
 • 1658 р., вересня 16. – Угода, укладена з козаками під Гадячем.
  AGAD. ASK. LL, ks. 33. k. 15v. ,16, 16v., 17, 17v., 18, 18v., 19, 19v., 20, 20v.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 ф.6 ф.7 ф.8 ф.9 ф.10 ф.11
 • Апробація (затвердження) договору
  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 5 зв.
  ф.1
 • Присяга польського короля Яна-Казимира про дотримання умов Гадяцького договору.
  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 6, 6 зв.
  ф.1 ф.2
 • 1659 р., січня 9. – Універсал Яна-Казимира від 7 листопада 1658 р. до шляхти Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств про заборону повертатися до своїх маєтків без одержання дозволяючих універсалів від нього та від гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 286, арк. 19, 19зв., 20, 20зв.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4
 • 1659 р., березня 1. – Універсал гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського від 26 січня 1659 р. з табору під Лохвицею до ротмістрів, капітанів війська, розташованого між рр. Случчю і Гориню, з наказом відійти з цієї території згідно з Гадяцькою угодою, укладеною ним з Річчю Посполитою.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 286, арк. 295, 295зв.
  ф.1 ф.2
 • 1657 р., жовтня 5. Корсунь. – Універсал Івана Виговського, яким надано повноваження Юрію Немиричу та Івану Федоровичу на ведення переговорів з послом шведського короля Карла Ґустава – Ґуставом Лілієкроною та укласти воєнно-політичний союз зі Швецією.
  Riksarkivet, Cosacica, І. Копія: ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 68, арк. 1.
  ф.1
 • 1657 р., жовтня 6. Корсунь. – Українсько-шведська угода про воєнно-політичний союз між гетьманом Іваном Виговським і Королем Карлом Х Ґуставом.
  Riksarkivet, Cosacica, І. Копія: ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 70, арк. 1.
  ф.1
 • 1658 р., лютого 4.  – Лист гетьмана Івана Виговського до семигородського князя Юрія ІІ Ракоці про прибуття угорського посла, підтримку й надалі дружніх зв’язків та про  ненадання гетьманом згоди на пропозиції з боку кримського хана.
  Magyar Orszagos Leveltar. Копія: ЦДІАК України, ф. 1230, оп. 1, спр. 380, арк. 1.
  ф.1
 • 1658 р., травня 13. – Відписка білгородського воєводи кн. Андрія Хілкова до чугуївського воєводи Ісака Савича Бунакова з повідомленням, одержаним від кошового отамана Якова Барабаша і полтавського полковника Мартина Пушкаря про те, що гетьман Іван Виговський на чолі козацького війська в союзі з татарами перейшов р. Дніпро і в бою поблизу с. Броварків переміг їх; в селі було розгромлено церкву, багатьох людей порубано або віддано татарам. Повстанці відступили і стали табором між Полтавою і Решетилівкою; населення налякане і втікає в ліси.
  ЦДІАК України, ф. 1791, оп. 2, спр. 38, арк. 15, 15зв., 16, 17.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4
 • 1658 р., травня 25. – Відписка зміївського воєводи Костянтина Бунакова про те, що табір полтавського полковника Мартина Пушкаря взято в тісну облогу військом гетьмана Івана Виговського в союзі з татарами, і що ватаги татар з’явилися в районі Валок і Змієва.
  ЦДІАК України, ф. 1791, оп. 2, спр. 37, арк. 3, 3зв., 4, 5.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4
 • 1658 р., вересня [...]. – Грамота московського царя Олексія Михайловича до козаків м. Острогозька з повідомленням про відхід від нього гетьмана Івана Виговського, з закликом залишатися вірними, боротися проти гетьманського війська і татар, з обіцянкою прислати на допомогу російське військо та переманювати на сторону прихильників гетьмана Івана Виговського.
  ЦДІАК України, ф. 1789, оп. 1, спр. 1, арк. 1.
  ф.1
 • 1658 р., н. п. жовтня 11. – Маніфест від імені Війська Запорозького до іноземних володарів з викладом причин розриву Гетьманської України з Московським царством: тотального порушення московською стороною давніх українських прав і вольностей, втручання у внутрішні справи України, найбільше – під час виступу опозиції під проводом Якова Барабаша – Мартина Пушкаря.
  Riksarkivet, Cosacica, І. Копія: ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 19, арк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 ф.6 ф.7 ф.8
 • 1659 р., квітня 29. – Атестація купця й козельського міщанина Олександра Ієсифича від 24 квітня 1659 р. на право вільної торгівлі горілкою у війську й містах Гетьманської України та скарга купця про пограбування його в м. Гадячі «под час той завірухи» липоводолинським сотником Криськом зі слобідського Охтирського полку на чолі з полковником Іваном Гладким, коли московське військо «поспіло» з Лохвиці в Гадяч. У поході 20-тисячного московського війська на чолі з Г. Г. Ромодановським на Україну, що почався 20 жовтня 1658 р., з м. Охтирки, взяли участь й козаки слобідських Харківського, Сумського і Охтирського полків.
  ЦДІАК України, ф. 1528, оп. 1, спр. 1, арк. 53, 53зв., 54.
  ф.1 ф.2 ф.3
 • 1659 р., червня 27. Кременець. – Судова присяга грека Юрія Прокоповича, слуги гетьмана Війська його королівської милості Запорозького Івана Виговського перед Кременецьким ґродським урядом про транспортування за наказом гетьмана до м. Казимира в королівські шпіхлери (склади) для польського короля Яна-Казимира 100 бочок поташу і 400 бочок шмальцугу (сировини для вироблення поташу), вироблених у власних маєтностях гетьмана. Вірогідно, що поташ призначався для польського війська, яке діяло на боці гетьмана.
  ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 171, арк. 168зв., 169.
  ф.1 ф.2
 • 1659 р., липня 1. Табір поблизу Конотопа. – Лист гетьмана Івана Виговського до коронного обозного Андрія Потоцького з описом Конотопської битви.
  AGAD. AR. Dz. V, № 18111, k. 28, 29, 30.
  ф.1 ф.2 ф.3
 • 1659 р., липня 23. – Вістовий лист (авіза), виданий польською стороною, про перемогу поблизу Конотопа з описом відступу кн. О. М. Трубецького.
  AGAD. AR. Dz. II, supplement,  № 567, k. 1, 2, 3, 4.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4
 • [1659 р.] – Лист Караш-бея до гетьмана Івана Виговського про допомогу проти Москви.
  AGAD. AKW. Dz. tatarskie, k.62/t.83, № 415, k. 2.
  ф.1
 • 1659 р., жовтня 17. – Акт про обрання Юрія Хмельницького гетьманом Війська Запорозького замість Івана Виговського і статті договору з ним. Ці Переяславські статті 1659 р. ще називають Новими або Додатковими статтями, бо в акті вміщено ще й статті 1654 р., нібито укладені з Богданом Хмельницьким. Цим обранням закінчилася українсько-російська війна 1658 – 1659 років.
  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 189, арк. 1, 1зв., 2, 2зв., 3, 3зв., 4, 4зв., 5, 5зв., 6, 6зв., 7, 7зв.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 ф.6 ф.7 ф.8 ф.9 ф.10 ф.11 ф.12 ф.13 ф.14
 • 1659 р., жовтня 20. – Універсал київського воєводи і генерала, великого гетьмана Великого князівства Руського і Війська Запорозького, чигиринського старости Івана Виговського до обивателів Київського і Волинського воєводств Речі Посполитої про те, що «довга домова війна плебсу українського з Вітчизною після кривавих бойовиськ завершилася присягою вірності природному Панові й Вітчизні. Однак через підступи хитрого ворога прийшло до тяжких і несподіваних змін, і Задніпров’я до сторони Московської відпало і, об’єднавшись з цією стороною Дніпра під гетьманським урядом Юрія Хмельницького, розірвало вірність Панові й Вітчизні». Закінчення універсалу не збереглося.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 286, арк. 977 зв., 978, 978зв., 979, 979зв., 980, 980зв., 981, 981зв., 982, 982зв., 983, 983зв., 984, 984зв., 985, 985зв., 986, 986зв., 987, 987зв., 988, 988 зв.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 ф.6 ф.7 ф.8 ф.9 ф.10 ф.11 ф.12 ф.13 ф.14 ф.15 ф.16 ф.17 ф.18 ф.19 ф.20 ф.21 ф.22 ф.23
 • 1666 р., лютого 3. – Інструкція елекційного сеймику Брацлавського воєводства від 3 лютого 1666 р. в м. Володимир послам на сейм від воєводства, в якій, зокрема, ставилася вимога розглянути в суді, на підставі яких саме обвинувачень гетьман Війська Запорозького Павло Тетеря і полковник Себастян Маховський організували вбивство сенатора Речі Посполитої київського воєводи Івана Виговського.
  ЦДІАК України, ф. 28, оп. 1, спр. 105, арк. 791, 791зв., 792, 792зв., 793, 793 зв., 794, 794зв., 795, 795зв., 796, 796зв., 797, 797зв., 798, 798зв., 799, 799зв., 800, 800 зв.
  ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 ф.6 ф.7 ф.8 ф.9 ф.10 ф.11 ф.12 ф.13 ф.14 ф.15 ф.16 ф.17 ф.18 ф.19 ф.20
 • 1755 р. – Запис про події українсько-російської війни у 1659 р., і, зокрема, Конотопську битву в рукописній «Хроніці Дерманського монастиря» (1511 – 1673 роки).
  ЦДІАК України, ф. 2072, оп. 1, спр. 67, арк. 56зв.
  ф.1
 • Заболотний В. Минуле міста Конотопа. – Визволення. – 1942. – 27 липня. –  – ДАСО. – Інв. №  2400.Заболотний В. Минуле міста Конотопа. – Визволення. – 1942. – 27 липня.
  ДАСО. – Інв. №  2400.
  ф.1
 • Карпенко-Криниця П. Поема про Конотопську битву. – Українські вісті. – 1954. – 26 вересня.
  Архів Української інформаційної служби.
  ф.1
 • Боровський Ю. 325 років Конотопської битви. – Мета. – 1984. – Грудень. –
  Архів Української інформаційної служби.
  ф.1
 • Сапухіна Л. Забута битва. – Панорама Сумщини. – 1991. – 7 лютого. – С.3.
  ДАСО. – Інв. № 2464.
  ф.1
 • Мороз Л. Гетьман І. Виговський та битва під Конотопом: погляд сучасників. – Конотопський край. – 1996. – 3 липня. – С.2.
  ДАСО. – Інв. № 2851.
  ф.1

Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 207

Написати перший коментар
RSS-лента

Додавання коментаря
 • Будь ласка, додержуйтесь теми статті.
 • Особиста переписка та образи будуть видалені.
 • Не використовуйте коментарі для роскрутки свого сайта. Такий матеріал будет видалено.
 • Перед натисканням на кнопку 'Відправити' обновіть сторінку, щоб отримати новий код безпеки.
 • Майте на увазі, що попередній пункт має значення тільки в тому випадку, якщо був введений неправильний код безпеки.
 • Важливо!
 • Ваше повiдомлення не повинно бути коротше за 100 символiв та не повинно мати посилань на iншi сайти.
 • Дозволяється лише вказувати назви без використання http://www.
 • В iншому випадку повiдомлення буде заблоковано.
 • Наприклад: http://www.daso.sumy.ua/ - невiрно; daso.sumy.ua - вiрно.
Им'я:
E-mail
Домашня сторінка
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Коментар:Код:* Code
Я бажаю бути поінформованим на email про наступні коментарі

Останє оновлення ( 02.07.2019 )
 
Наступна >