ЦДАГО Надрукувати Надіслати електронною поштою
05.03.2014
Повідомлення заступника народного комісара освіти УСРР А. Хвилі секретареві ЦК КП(б)У П. Постишеву щодо будівництва пам’ятника Т. Шевченку в Харкові та меморіального музею і пам’ятника на могилі у Каневі. 8 вересня 1933 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6230, арк. 7.
ф.1

Протокол засідання Комітету із спорудження пам’ятника Т. Шевченку в Києві від 1 грудня 1935 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6656, арк. 21-22.
ф.1 ф.2

Лист скульптора М. Манізера першому секретареві ЦК КП(б)У С. Косіору щодо проектів пам’ятника Т. Шевченку в м. Києві. 29 березня 1937 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 7103, арк. 58-59.
ф.1 ф.2

Лист Міністерства кінематографії СРСР першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову щодо затвердження тематичного плану українського кінематографу на 1948 рік, в якому передбачається вихід художнього фільму “Тарас Шевченко”. 11 лютого 1948 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5071, арк. 2.
ф.1

Лист секретаря Черкаського обласного комітету партії Б. Вольтовського до ЦК КП України про впорядкування Державного музею-заповідника “Могила Т. Шевченка”. 17 березня 1954 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3508, арк. 29.
ф.1

Інформаційне повідомлення ЦК КП Казахстану до ЦК КП України щодо оновлення експозиції музею Т. Шевченка у м. Форт-Шевченко. 5 лютого 1964 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5894, арк. 48-51.
ф.1 ф.2 ф.3 ф.4

Повідомлення Українського товариства дружби та культурних зв’язків з закордоном до ЦК КП України щодо відкриття пам’ятника Т. Шевченку у Вашингтоні 27 червня 1964 року. 6 липня 1964 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5894, арк. 227-228.
ф.1 ф.2

Лист голови правління Спілки радянських письменників України М. Бажана до Президії ЦК КП України про запровадження окремої республіканської літературної премії імені Т. Шевченка. 28 липня 1956 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 374, арк. 60-61.
ф.1 ф.2

Рекламний проспект програми шевченківського концерту, проведеного в США Лігою американських українців. 23 липня 1961 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 1648, арк. 106.
ф.1

Лист Комісії з підготовці експонатів для музею Т. Шевченка в м. Палермо (Канада) першому секретареві ЦК КП України Л. Мельникову щодо подання на розгляд проекту експозиційного плану музею, каталогу експонатів, графіку розміщення замовлень та термінів виготовлення експонатів для музею. 15 квітня 1952 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 1890, арк. 1.
ф.1

Інформаційне повідомлення першого секретаря ЦК КП України М. Підгорного до ЦК КПРС щодо розгляду питання про спорудження пам’ятника Т. Шевченку в Москві. 31 січня 1962 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5480, арк. 31.
ф.1

Повідомлення Українського товариства дружби та культурних зв’язків з закордоном до ЦК КП України щодо прохань українських організацій США і Канади надіслати кінофільми до ювілею Т. Шевченка. 25 лютого 1964 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5894, арк. 58.
ф.1

Доповідна записка Академії наук УРСР секретареві ЦК КП України О. Іващенко про хід виконання постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КПУ від 29 квітня 1955 року “Про заходи з упорядкування місць на території УРСР, пов’язаних з життям і діяльністю Т. Шевченка”. 18 серпня 1955 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 10, арк. 104-106.
ф.1 ф.2 ф.3

Фото хати дяка, в якій навчався грамоті Т. Шевченко (с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області). 1964 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2368, арк. 118.
ф.1