Головна arrow Книги arrow Сумський історико-архівний журнал
Сумський історико-архівний журнал Надрукувати Надіслати електронною поштою
04.08.2005

 Сумський історико-архівний журнал / Збірка наукових праць / Сумський державний університет; Державний архів Сумської області. - №І. - Суми: Видавництво СумДУ, 2005. - 116 с.

ББК 28.890 (4Укр-4Сум)я 721; 63.5 С89

© Сумський державний університет, 2005
© Державний архів Сумської області, 2005

Перший випуск збірки містить наукові праці, присвячені різноманітним питанням вітчизняної історії та архівної справи.
Для фахівців істориків, архівістів, музеезнавців, викладачів та вчителів, студентів та всіх, хто цікавиться історичним минулим та архівною справою України.

Випуск 1 PDF - 9 Мб

 ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

 ДО 80-РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІВАНУЩЕНКО Г.М, ПОКИДЧЕНКО Л.А. (Суми) Діла минають - документи залишаються 

 ПЕРСОНАЛІЇ

ВЛАСЕНКО В.М., ВЛАСЕНКО В.В. (Суми) Корифей кооперативної справи (до 135-річчя від дня народження С.В.Бородаєвського

З родини Бородаєвських (передмова, упорядкування і коментарі Власенка В.М.)    

ЧЕРНОБРОВ И.В. (Сумы) Земський врач К.А.Зильберник- организатор здравоохранения в Лебединском уезде (к 150-летию со дня рождения)

КОВАЛЕНКО О.С. (Суми) Муза Миколаївна Кашпуровська-Геллер (за матеріалами Державного архіву Сумської області)

До біографії Кирила Юрійовича Арсеньєва - сумського воєводи 50-х років XVII ст. (передмова, упорядкування і коментарі Власенка В.М.)

 ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Суми) Матеріали повітових судів як джерело до вивчення рекрутських наборів (за матеріалами Путивльського повітового суду)

ТКАЧЕНКО А.О. (Суми) Зібрання узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України як джерело до вивчення правового регулювання банківської діяльності у 1917-1920 рр.

ГОНЧАРЕНКО О.М. (Переяслав-Хмельницький) Голокост на Київщині: джерелознавчий аналіз проблеми

 ПЕРШОДРУК

Документи XVII - початку XVIII ст. з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею упорядкування та публікація Сапухіної Л.П., Бєлінської Л.І.) (Суми)             

 КРАЄЗНАВСТВО

КОРОГОД Г.І. (Суми) Земський Олександрівський сільськогосподарський банк (за матеріалами Державного архіву Сумської області)        

ПОДОЛЯКА Н. (Суми) Історія видавничої справи Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.)

ВОВК О.В. (Київ) Селянство Роменщини в опорі примусовій радянізації наприкінці 20-х - початку 30-х рр. XX ст.

ІВАНУЩЕНКО Г.М. З історії освітнього життя на Сумщині періоду німецької окупації 1941 -1943 рр.

 АРХІВОЗНАВСТВО

ПЛЕТНЬОВА В.І. (Суми) 3 досвіду роботи з порушниками закону "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

КОТЛЯРЕВСЬКА Н.М. (Суми) Основні напрямки маркетингу і менеджменту в архівній справі

ГРИЧАНОВСЬКА Л. (Суми) Матеріали з охорони та реставрації пам'ятників архітектури на Сумщині у Державному архіві Сумської області      

ПОКИДЧЕНКО Л.А. Видавнича діяльність - один із головних напрямків роботи Державного архіву Сумської області

 

 Сумський історико-архівний журнал: Науковий журнал з історії та архівознавства України / Ред. кол.: Васильєв А. В., Барвінський А. О., Боряк Г. В. та ін. Сумський державний університет; Державний архів Сумської області. - №ІІ-ІІІ. - Суми, 2007. - 232 с.

© Сумський державний університет, 2007
© Державний архів Сумської області, 2007

Випуск 2-3 PDF - 6.3 Мб

 ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

 АРХІВОЗНАВСТВО

БОРЯК Г.В. (Київ) Пріоритетні проекти та перспективні напрями діяльності архівних установ в інформаційній сфері (3 доповіді на підсумковій колегії Держкомархіву України, лютий 2007 р.)

МАТЯШ І.Б. (Київ) Архівна та рукописна україніка як складова національного архівного фонду: зміст та обсяг поняття

 ПЕРСОНАЛІЇ

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) Сергій Тимошенко - архітектор і політик

ІВАНУЩЕНКО Г.М. (Суми) Дослідник Шевченкової правди

ЧЕРНОБРОВ И.В. (Сумы) Д.Д.Плетнев - известный деятель медицины

 ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ТРОЯН С.С. (Рівне) Джерельна база досліджень проблем німецького колоніалізму

НЕСТЕРЕНКО В А. (Суми) Історіографія досліджень військової зони України

ГОНЧАРЕНКО О.М. (Переяслав-Хмельницький) Документальний комплекс архівно-кримінальних справ як джерело з історії геноциду єврейського населення окупованої України (1941-1944)

 МЕМУАРИСТИКА. ЕПІСТОЛЯРІЇ

ВАСИЛЬЕВ К.К. (Сумы) Профессор Н.И.Кефер (1864-1944) и его воспоминания

До літературно-мемуарної творчості Костя Мацієвича. Передмова, упорядкування і коментарі В.М.Власенка (Суми)

Листи Дмитра Багалія до Олександра Оглоблина. Передмова, упорядкування і коментарі Г.М.Старикова (Київ)

 ВОЄННА ІСТОРІЯ

СВЕТЛОВ А.Е. (Сумы) Влияние физико-географических условий на боевое применение ракетных и артиллерийских подразделений в современных локальних войнах и военних конфликтах

 КРАЄЗНАВСТВО

ЗВАГЕЛЬСЬКИЙ В.Б. (Суми) "Стоять стязі в Путивлі..."

КОЗЛОВ О.М. (Суми) Вознесенська церква і родинний склеп Драгомирових

ПУЦКО В.Г. (Калуга) Глинский игумен Филарет Данилевский: новые материалы

ДЕГТЯРЬОВ СІ. (Суми) Повітові суди як елемент судової системи Російської імперії кінця ХVIII - першої половини XIX ст.

 ПОВІДОМЛЕННЯ

Архівні документи розповідають про часи окупації Сумської області / Марченко В.А. (Суми)

Про анотовані реєстри описів фондів Державного архіву Сумської області / Гричановська Л.М. (Суми)

 РЕЦЕНЗІЇ. БІБЛІОГРАФІЯ

ВЛАСЕНКО В.М. Винар Богдан. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці

 ХРОНІКА

Вшанування пам'яті професора М.О.Макаренка (до 130-річчя від дня народження) / Німенко Н.А. (Суми)

ХІІІ Міжнародна наукова конференція "Слово о полку Ігоревім" та його епоха" / Ред.

Про Вовчанську знахідку / Підготовка та публікація Німенко Н.А.

ІІІ Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ"

 

 Сумський історико-архівний журнал: - №IV-V. - Суми, 2008.

© Державний архів Сумської області, 2008

Випуск 4-5 PDF+RAR - 5.9 Мб

 АРХІВОЗНАВСТВО

МАТЯШ І.Б. (Київ) До питання про періодизацію українського архівознавства

 ДО 75-Х РОКОВИН ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.

ПАПАКІН Г.В. (Київ) “Чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні у 1932-1933 рр.

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині (до 75-х роковин національної трагедії)

ІВАНУЩЕНКО Г.М. (Суми) Діагнози про смерть у період Голодомору 1932-1933 рр. як джерело створення персональних баз даних

 ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ЛОБКО Н.В. (Суми) Особливості використання обліково-статистичних документів XVI - початку XVIII ст. при проведенні генеалогічних досліджень

ЩЕРБАК М.Г., ЩЕРБАК Н.М. (Київ) Архівні матеріали про діяльність цензурних установ в Україні

ШИХНЕНКО І.М. (Київ) Внесок Олександра Грушевського у розвиток української біографістики першої третини ХХ ст.

ВАСИЛЬЕВ К.К. (Сумы) Архивное студенческое дело Дмитрия Дмитриевича Плетнева (1871-1941)

ЦЕЦИК Я.П. (Рівне) Львівський процес ОУН 1936 р. у рецепції газети “Новий час”

 МЕМУАРИСТИКА. ЕПІСТОЛЯРІЇ

До біографії та епістолярної спадщини М.М.Бакая / Передмова, упорядкування і коментарі Г.М.Старикова (Київ)

ПОБОЖІЙ С.І. (Суми) “Жду Вас, зная ежегодный Ваш приезд в свой уголок”. Листи художника Костянтина Власовського до Миколи Сумцова

Листування Івана Мірного з Олександром Олесем (до 130-ліття від дня народження поета) / Передмова, упорядкування та коментарі Т.А.Смєхової, В.М.Власенка (Суми)

 ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

Матеріали до генеалогії Лазаревських, Герасимовських, Семенових та Колчевських з фондів Державного архіву Cумської області / Передмова, упорядкування та публікація С.І.Дегтярьова (Суми)

 ПЕРСОНАЛІЇ

ПОДОЛЯКА Н.С. (Суми) Майстер книжкової гравюри Григорій Сребреницький

БОРЩЕВИЧ В.Т. (Рівне) Мандрівний проповідник Леонтій Грицан і його послідовники

КЛЮЄВА О.О. (Суми) Микола Данько. Життя на лезі ножа (за матеріалами Державного архіву Сумської області)

 КРАЄЗНАВСТВО

КОРНІЄНКО О.М. (Суми) Антимосковські заворушення в Недригайлові 1668 р. (за матеріалами зміївського архіву Філарета Гумілевського)

НЕСТЕРЕНКО В.А. (Суми) Структура місцевих органів влади на Сумщині в роки окупації (1941-1943)

 РЕЦЕНЗІЇ. БІБЛІОГРАФІЯ

ВЛАСЕНКО В.М. Матеріали до історії Українського Історичного Товариства. Збірник документів / Редактор Алла Атаманенко. - Нью-Йорк-Острог: Українське Історичне Товариство, Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діаспори, 2006. - 384 с. (Серія: “Історичні джерела”, т.ІІ)

Бібліографія

 ХРОНІКА

 

Сумський історико-архівний журнал: - №VI-VII. - Суми, 2009.

Випуск 6-7 PDF+RAR - 14 Мб

 АРХІВОЗНАВСТВО

ПАПАКІН Г.В. (Київ) До питання про законодавчо-нормативне забезпечення архівування документів

 ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Суми) Маловідоме джерело з історії рекрутського набору 1780 р. в Путивльському повіті

СТАРИКОВ Г.М. (Суми) Матеріали до біографій Петра та Олександри Єфименків

ШИХНЕНКО І.М. (Київ) Фонд К.Й.Новик інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: структура та склад документів

 МЕМУАРИСТИКА. ЕПІСТОЛЯРІЇ

СТАРОВОЙТЕНКО І.М. (Київ) Джерела до історії Української революції: листи Сергія Єфремова до Євгена Чикаленка. 1917 рік

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) “Переконаний в тому, що правда вище всього” (Олександр Олесь і паризький тижневик “Тризуб”: листування)

ДУБРОВИНСКИЙ С.Б. (Ташкент) О руководителях государственного научного института народного здравоохранения (ГИНЗ) Лев Александрович Тарасевич (1868-1927), Петр Николаевич Диатроптов (1858-1934), Евгений Иванович Марциновский (1874-1934), Владимир Александрович Барыкин (1879-1939)

ВАСИЛЬЕВ К.К. (Сумы) К воспоминаниям С.Б.Дубровинского (1885-1975) о профессорах Л.А.Тарасевиче, П.Н.Диатроптове, Е.И.Марциновском и В.А.Барыкине

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПОКИДЧЕНКО Л.А. (Суми) З історії церковно-територіального поділу Сумщини

ПОБОЖІЙ С.І. (Суми) Олексій Красовський. Матеріали до біографії художника

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) “Тут повстали нові Карпатські Крути” (до біографії автора спогадів “Березневі дні Карпатської України” Василя Филоновича)

ІВАНУЩЕНКО Г.М. (Суми) Українське відродження 1917-1920 років на Сущині: спроба документального відтворення подій

ВЛАСЕНКО С.І. (Київ) Становище аграрного сектору економіки військової зони України впродовж 1941/42 господарського року

НЕСТЕРЕНКО В.А. (Суми) Шовківництво в роки німецької окупації 1941-1943 рр.

 РЕЦЕНЗІЇ. БІБЛІОГРАФІЯ

ВЛАСЕНКО В.М. Петр Николаевич Савицкий (1895-1968): библиография опубликованных работ / Составитель и автор введения Мартин Байссвенгер / Национальная библиотека Чешской Республики. Славянская библиотека. - Прага, 2008. - 111 с.

 ХРОНІКА

Міжнародна наукова конференція у Києві. Дегтярьов С.І. 191 Круглий стіл на тему: “Київський університет: роль постаті в історії розвитку наукових шкіл”. Лобко Н.В.

Хроніка життя Державного архіву Сумської області за 2009 рік. Гончарова І.Є.

Презентація нового видання. Глушан О.В.

 

Сумський історико-архівний журнал: - №VIII-IX. - Суми, 2010.

Випуск 8-9 PDF+RAR - 7.9 Мб


Додати посилання на цю статтю | Переглядів: 19823

Коментарів (7)
RSS-лента
1. 23-10-2010 19:24
 
Сумський історико-архівний журнал
Журнал нужный. Кроме Советских изданий других источников почти нет. Историю прошлого очень трудно установить. Помогают только такие источники и архивные документы. Спасибо Вам и интернету. Можно ли задавать вопросы?
Гість
 
Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.
2. 25-10-2010 09:36
 
Сумський історико-архівний журнал
Шановний пане Олександре! 
Дякую за високу оцінку праці архівістів і науковців. 
Звичайно, на всі запитання, які знаходяться в компетенції архіву ми зможемо відповісти. Запитання можна надсилати через форум сайту, або ж на електронну адресу архіву. 
З повагою директор ДАСО Г.М. Іванущенко
Гість
 
3. 15-05-2011 18:57
 
Личная библиотека Е.И. Станевича
Випуск 8-9. В выпуске отличные, познавательные для меня, материалы.  
В статье о Е.И. Станевече сказано, что он поселился в Сумском уезде, где и похоронен. А где конкретно? Если это возможно - укажите. Спасибо.
Гість
 
4. 17-05-2011 14:50
 
Личная библиотека Е.И. Станевича
Добрый день! Как можно опубликоваться в Вашем издании! Занимаюсь проблематикой Второй мировой войны, в частности Транснистрия!
Гість
 
5. 10-08-2011 13:17
 
Личная библиотека Е.И. Станевича
Випуск 8-9. В выпуске отличные, познавательные для меня, материалы.  
В статье о Е.И. Станевече сказано, что он поселился в Сумском уезде, где и похоронен. А где конкретно? Если это возможно - укажите. Спасибо.
Гість
 
Саша
6. 30-04-2012 09:16
 
загальна
Вообще журнал очень нужный и полезный,но вы должны придерживаться своей тематики и не выступать за границы нашей области(о других местах напишут другие журналы)но главное чего вы обязаны придержываться так это публикации документальных(копий оригиналов)рукописей 17-19в,а также других документов,которые были закрыты. 
ННужно построить работу так,чтобы в каждом выпуске журнала были напечатаны приведенные в теперешнее правописание рукописи (минимум по две)за 17,18.19века (используйте рукописный фонд Путивльского музея),а также копии документов 20века.
Гість
 
7. 15-06-2012 21:05
 
загальна
Журнал то полезный, но новое руководство архива почему-то так не считает и решило прекратить сотрудничество с его редколлегией. 
Что это: невежество или указание г-жи Гинзбург?
Гість
 

Додавання коментаря
  • Будь ласка, додержуйтесь теми статті.
  • Особиста переписка та образи будуть видалені.
  • Не використовуйте коментарі для роскрутки свого сайта. Такий матеріал будет видалено.
  • Перед натисканням на кнопку 'Відправити' обновіть сторінку, щоб отримати новий код безпеки.
  • Майте на увазі, що попередній пункт має значення тільки в тому випадку, якщо був введений неправильний код безпеки.
  • Важливо!
  • Ваше повiдомлення не повинно бути коротше за 100 символiв та не повинно мати посилань на iншi сайти.
  • Дозволяється лише вказувати назви без використання http://www.
  • В iншому випадку повiдомлення буде заблоковано.
  • Наприклад: http://www.daso.sumy.ua/ - невiрно; daso.sumy.ua - вiрно.
Им'я:
E-mail
Домашня сторінка
Тема:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Коментар:Код:* Code
Я бажаю бути поінформованим на email про наступні коментарі

Останє оновлення ( 11.10.2010 )
 
< Попередня