Головна arrow Довідкова література
Довідкова література Надрукувати Надіслати електронною поштою
11.07.2007

 

Журнал


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ  З  ІСТОРІЇ  ТА АРХІВОЗНАВСТВА УКРАЇНИ

Засновники:

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ.М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ;
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ;
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

Архівні установи Сумської області: інформаційно-довідкове видання/ Автори-упорядники Марченко В.А., Сафонова Г.С. - Суми, 2017. - 45 с.

Довідник "Архівні установи Сумської області" - 2012 p.

Державний архів Сумської області: Путівник / Держкомархів України. Держархів Сумської області; Автори-упоряд.: Л. Покидченко (відп. упоряд.) та ін.; Редколегія: Р. Пиріг (голова) та ін. - Суми, 2002. - 320 с.
Файл у форматі pdf - 1591 Кб

Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років: Огляд документів / Державний архів сумської області. - Суми: ВВП "Мрія-1" АТД, 2003 - 52 с.

Державний архів Сумської області. Анотований реєстр описів. Т.2. Фонди установ, організацій та підприємств до 1917 року (Суми, 2005)
Файл у форматі rar - 229 Кб

Державний архів Сумської області. Анотований реєстр описів. Т.3. Фонди установ, організацій та підприємств після 1917 року (Суми, 2005)
Файл у форматі rar - 1.8 Mб

Державний архів Сумської області. Анотований реєстр описів. Т.4. Фонди партійних органів і організацій (Суми, 2005)
Файл у форматі rar - 409 Кб

Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах: Альбом /Держархів Сумської області; Автор-упорядник: Г. Іванущенко.- Суми, 2005.- 85 с.

Покидченко Л.А. Голодомор 1932-1933 років на Сумщині.- Суми: Видавництво „Ярославна”, 2006.-356 с.

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД;
Файл у форматі pdf - 4692 Кб

Сотник О. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.). Випуск І / Державний архів Сумської області. - Суми: Собор, 2005. - 116 с.Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - C. 402-416

Сумський обласний державний архів та його філіали у містах Конотопі і Ромнах: Путівник / Упоряд. Н. Ф. Сахарова.- К., 1965. - 299 с.

Архівне будівництво на Сумщині (1918-1965 рр.) / Т. Бойко, Г. Казанцева, Л. Палеоха та ін. //Архіви України. - 1968. - № 5. - С. 3-11.

Рогаль О. Поповнення філіалу Сумського облдержархіву в м. Ромнах // Архіви України. - 1970. - № 3. - С. 89.

Шестерніна В. Суми [Про нові надходження до Держархіву Сумської обл. у 1970 р.] // Архіви України. - 1970. - № 5. - С. 92.

Державні архіви Української РСР: Короткий довід.- К., 1972.- С. 140-144.

Дроб'язко Г. Ю. Сумський облдержархів: [Про нові надходження до Держархіву Сумської обл. у 1971-1973 рр.] // Архіви України. - 1974. - № 1. - С. 84-85.

Дроб'язко Г. Ю. Сумський облдержархів: [Про нові надходження до Держархіву Сумської обл. у 1974-1977 рр.] // Архіви України. - 1978. - № 4. - С. 73-74.

Архів - скарбниця документальних пам'яток: Буклет.- Суми, 1988.- 8 с.

Государственные архивы Украинской ССР: Справ.- К., 1988.- С. 177-181.

Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч.- М., 1989.- Ч. 1.- С. 558-561.

Государственный архив Сумской области // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии. - Акрополь. Санкт-Петербург, 1994.- С.95.

Кузьменко Л. Документи фонду М. М. Данька у Державному архіві Сумської області // Студії з арх. справи та документознавства.- К., 1998. - Т.3. - С. 126-128.

Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С. І. Андросов, Л. С. Анохіна та ін.; ред. кол. О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг, Л. А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України.- К., 2000. - С. 112-116.

Державнний архів Сумської області: 75 років [Буклет]. - Суми, 2000. - 19 с.

Державнний архів Сумської області: 75 років / Державний архів Сумської області. Фонд "Алгоніка". - Суми, 2000. [компакт-диск].

Заїка Л. Я. Скарбниця людської пам'яті: [З історії архіву] // Матеріали ювіл. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Державного архіву Сумської області. - Суми, 2000. - С. 5-10.

Кобелєва Т. В. Документи Держархіву Сумської обл. як джерело для вивчення історії: [Огляд фондів архіву] // Матеріали ювіл. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Державного архіву Сумської області. - Суми, 2000. - С. 53-56.

Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Державного архіву Сумської області / Державний архів Сумської області. - Суми, 2000. - 88 с.

Плетньова В. І. Комплектування Держархіву [Сумської обл.] відеодокументами // Матеріали ювіл. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Державного архіву Сумської області. - Суми, 2000. - С. 18-20.

Росторгуєва О. М. Історія відділу збереження, обліку та довідкового апарату ДАСО // Матеріали ювіл. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Державного архіву Сумської області. - Суми, 2000. - С. 20-22.

Анотації відеосюжетів/ Упоряд. Ю.В. Валова; Держархів Сумської області. - Суми, 2000. - Вип. 1. - 62 с.

Анотації відеосюжетів / Упоряд. Ю. В. Валова; Держархів Сумської області. - Суми, 2001. - Вип. 2. - 87 с.

Анотації відеосюжетів / Упоряд. Ю.В. Валова; Держархів Сумської області. - Суми, 2004. - Вип. 3. - 72 с.

Сумщина від давнини до сьогодення: Науковий довідник / Упоряд.: Л. А. Покидченко.Сумська обласна державна адміністрація. Державний архів Сумської області. - Суми, 2000. - 384 с.

Покидченко Л. А. История украинского еврейства в документальных и печатных источниках Государственного архива Сумской области: Путеводитель. - Сумы, 2001. - 166 с.

Покидченко Л. А. Розсекречені друковані видання періоду другої світової війни і присвячені Великій Вітчизняній війні: Огляд. - Суми, 2001. - 16 с.

Матеріали науково-практичної конференції дослідників „Петровські читання”. 2 червня 2006 р./ Редколегія: Л.А. Покидченко та ін. – Суми, 2006.- 100с.

Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. - Princeton, 1988.- B. 1.- P.807-809.

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Grimsted Kennedy - Leiden, 1989. - Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia.

Останє оновлення ( 26.09.2017 )