Головна arrow Науково-дов. бібліотека
Науково-довідкова бібліотека Надрукувати Надіслати електронною поштою
11.07.2007

 24 628 од.зб.

1788 - 2019 рр.

 У бібліотеці зберігається література з історії Сумщини, статистичні збірники, документи про перший загальний перепис населення Російської імперії, огляд робіт сільськогосподарських дослідних станцій. Серед видань радянського періоду - резолюції губернських та окружних з'їздів Рад, звіти окрвиконкомів, довідники з адміністративно-територіального поділу за 1926-1993 рр. З довідкової літератури - Енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона, Велика енциклопедія під редакцією Южакова і Мілюкова, літературна енциклопедія.

Періодичні видання представлені газетами "Чернігівські відомості", "Сумський вісник", друкованими органами різних партій періоду Української революції (1917-1920).

У складі бібліотечного фонду - історичні, літературно-художні, педагогічні, релігійні, сільськогосподарські журнали першої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст.: "Киевская старина", "Русский вестник", "Русская школа", "Вера и разум", "Еврейский мир" та ін.

На зберіганні є також література нацистської окупаційної влади - брошури агітаційно-пропагандистського характеру, літературно-художні збірники та газети, що виходили на окупованій території: "Ромен цвіте", "Український засів", "Сумський вісник", "Відродження" тощо.

Довідковий апарат бібліотеки - алфавітний та систематичний каталоги, каталог газет і журналів.

 Бібліотека постійно оновлюється.

 НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

 

 Штепівка та навколишні хутори і села. Долі людей та поселень / В. Підлісний. – Суми: Триторія, 2019. – 592 с. іл.
      Книга присвячена історії населених пунктів колишнього Штепівського району Сумської області (1923-1957). Значну увагу приділено процесам життєдіяльності людських громад і комунікативним зв’язках у територіальній площині. У книзі аналізується взаємодія географічних, економічних, демографічних, екологічних та ін. процесів у регіональному вимірі. Видання доповнене численними ілюстраціями.
     Книга розрахована на широкий загал читачів.

 

 

 

 

 Сергій Якович Гребенщиков / О.В. Ленський. – Суми: Власне видавництво Ленського О.В., 2012. – 244 с., іл.
     Книга розповідає про Сумського повітового старосту Сергія Яковича Гребенщикова і його відносини з земством, міською думою, союзом хліборобів, селянами, представниками політичних партій. В його споминах показано багато невідомих сторінок місцевої історії періоду правління гетьмана Скоропадського.
     Видання розраховане на широке коле читачів.

 

 

 

 

 

 Cтефан Андрійович Таранушенко. – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2019. – 106 с., іл.
     Збірка статей присвячена видатному мистецтвознавцю, пам’яткоохоронцю та музейному діячу Стефану Андрійовичу Таранушенку. Спогади його учня Павла Жолтовського, нові генеалогічні знахідки по історії роду, інформація про будинки, де жив Таранушенко із родиною, світлини та інформація про особовий фонд С.Таранушенка у Інституті Рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.
     Видання підготовлено до 130-річчя з дня народження С.А. Таранушенка.
     Розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів.

 

 

 

 Пам'ятні дати з історії Конотопщини / Ш.М. Акічев. – Харків: Мачулін, 2019. – 312 с.
     Ця книга є впорядкованим хронологічним викладом відомостей з історії нашого краю від давнини і до 1941 року. До книги включені архівні та газетні матеріали, відомості з різних джерел, із різноманітних енциклопедичних видань. Протягом тридцяти років автор-упорядник працював у бібліотеках і архівах Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Чернігова, Ніжина, Сум, Конотопа, щоб знайти відомі, маловідомі та невідомі факти про Конотоп і Конотопщину. Ці історичні матеріали подані так, що розгортають поле для роздумів як про минуле нашого краю і відомих історичних осіб, так і про розуміння місця Конотопщини в історії України і Європи.
     Книга стане в нагоді не лише вчителям, студентам, школярам, бібліотекарям та науковцям, але й усім, кого цікавить історія нашої малої батьківщини.

 

 

 

 

  Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920 – 1930-ті роки): монографія / В.О. Оліцький. – Суми: Триторія, 2018. – 242 с., іл.
    У монографії на основі грунтовного аналізу широкого кола архівних та опублікованих джерел, а також історіографічної бази комплексно розглянуто репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920 – 1930-ті роки. Охарактеризовано комплекс антицерковної політики на теренах краю. Визначено роль місцевої влади та партійної номенклатури в її запровадженні. Проаналізовано механізми репресій проти Православної церкви, шляхи їх реалізації, форми утисків та переслідувань православного духовенства Сумщини. Встановлено  регіональну специфіку, масштаби та наслідки репресій. Висвітлено спротив православного населення регіону антицерковній політиці більшовиків. Показано методи використання та фальсифікації тоталітарним режимом елементів демократичного суспільства для легітимізації та нав'язування незаконних рішень.
    Для науковців, викладачів, краєзнавців, студентів та всіх, хто цікавиться історичним минулим України.

 

 

 Політика ліквідації неписьменності на Сумщині (20 – 30 рр. ХХ ст.) / Л. Єпик, Н. Петренко. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 81 с.
    Автори на основі документів Державного архіву Сумської області (Україна) розкривають основні напрями проведення політики ліквідації неписьменності на території сучасної Сумської області. У дослідженні проаналізовані такі питання як організаційні засади діяльності лікнепів, матеріальне та методичне забезпечення курсів лікнепу, кадрова політика і становище учителів, розкривається зміст програм, за якими проводилося навчання неписьменних, вплив ідеологічного чинника на роботу курсів лікнепу протягом 20 – 30 рр. ХХ ст.
    Видання розраховане на широке коле читачів.

 

 

 

 

 Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної спадщини регіону: зб. матеріалів обласної наук.-краєзавчої конф. з он-лайн зв'язком 19 квітня 2018 р., м. Суми / уклад. О.М. Малиш. – Суми: Триторія, 2018. – 92 с.
    Збірник містить доповіді та повідомлення учасників обласної науково-краєзнавчої конференції «Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної спадщини регіону», що відбулася 19 квітня 2018 року у рамках святкування 125-ї річниці від дня народження краєзнавця Павла Андрійовича Сапухіна.
    Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, учителів, студентів, учнів.

 

 

 

 

 Село Лікарське в в контексті історії Слобідської України / Б.Л. Корогод, Г.І. Корогод. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. –184 с.
    У монографії йдеться про заселення Слобідської частини Сумщини у XVIII – XIX ст.,виникнення нових населених пунктів і їх національний склад, становлення поміщицького і селянського землеволодіння, формування сільських громад і їхнього самоврядування, історію села в роки української національно-визвольної революції, радянської влади і в умовах незалежності України.
    Книга розрахована на учнівську і студентську молодь, вчителів та краєзнавців.

 

 

 

 

Людмила Покидченко: до 60-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л.А. Покидченко, О.К. Линник – Суми, 2017. – 44 с. : фото – (Краєзнавці Сумщини).
   Біобібліографічний покажчик «Людмила Покидченко: до 60-річчя від дня народження» присвячений ювілею відомого краєзнавця Сумщини, архівіста, співробітника Державного архіву Сумської області (1983–2013), заслуженого працівника культури України, лауреата премії ім. Василя Веретеннікова (2002, 2003) Людмили Анатоліївни Покидченко, уродженки м. Суми.
   Покажчик має на меті зібрати творчу спадщину ювіляра: краєзнавчі публікації, методичні рекомендації, інформацію про участь у теле- і радіопередачах, а також матеріали про Л. А. Покидченко.
   Хронологічні рамки включеної літератури – 1986–2016 рр.
   Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, педагогів, бібліотекарів, музейних працівників і всіх, кого цікавлять питання історії України, зокрема, Сумщини.

 

 

 Петров Геннадій. Щоденники. Нариси. Статті: Матеріали другої науково-практичної конференції дослідників «Петровські читання»/ Держархів Сумської обл.; упорядники: Покидченко Л.А. (відп. упоряд.) та ін.; під редакцією Л.А.Покидченко. – Київ: «Фенікс», 2016.- 977 с.
   Випущено за програмою економічного та соціального розвитку Сумської області на 2016 рік, затвердженою рішенням Сумської обласної ради від 25.12.2015 (зі змінами), на підставі рішення Сумської обласної ради від 25.12.2015 «Про обласний бюджет Сумської області на 2016 рік» (зі змінами).
   Другі «Петровські читання» присвячені 75-річчю від дня народження журналіста-краєзнавця Г.Т.Петрова. До матеріалів включені щоденники фондоутворювача, опубліковані статті Г.Петрова, ілюстративний матеріал, спогади про нього, огляд фонду Г.Т.Петрова. У книзі збережено авторську стилістику.
   Розраховано на істориків, краєзнавців, архівістів, учителів, студентів, учнів.

 

 

 

 Інакодумство на Сумщині. Збірник документів та матеріалів (1955 – 1990 роки)/ Упорядники: Артюх В.О., Іванущенко Г.М., Садівничий В.О. – Суми: ТОВ "Мрія-1", 2012. – 300 с.
  У збірнику подані документи, що висвітлюють історію протестних настроїв та проявів інакодумства при комуністичному авторитарному режимові на території Сумщини, починаючи з часів хрущовської «відлиги» до періоду пізньої «перестройки». Документи стосуються найважливіших форм «антисовєтських проявів» - від випадкових розмов, розповсюдження листівок, дисидентства інтелігенції і до створення підпільних організацій.
  Для дослідників історії національно-визвольного руху, краєзнавців, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться новітньою історією України.

 

 

 

 

 Древности города Белополье. Парамонов А.Ф. Видавництво «Харківський приватний музей міської садиби», 2013 р. – 80 с.
  В даному виданні представлені документи про заснування та перших десятиліттях існування міста Білопілля колишнього Сумського слобідського козацького полку. Всі ці документи публікуються вперше. Доповнено видання нарисом по археології території Білопільського району нинішньої Сумської області.
  Для істориків, краєзнавців, генеалогів, дослідників історії свого роду.

 

 

 

 

 

 Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування: монографія / Ю.О. Нікітін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 328 с.
  У монографії висвітлюються історія формування та особливості практичної діяльності органів міського самоврядування Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст. по розбудові комунального господарства, у медичній та освітній сферах, а також культурно-просвітницька робота.
  Для науковців, аспірантів, студентів історичних та соціально-гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 Державний архів Вінницької області: Путівник / О. Петренко та ін. – Вінниця: Т.П. Барановська, 2015. – 754 с.
  Путівник містить відомості про склад і зміст фондів Державного архіву Вінницької області за 1612 – 2010 рр.,а також інформацію про історію створення, функції та завдання архіву.
  Розрахований на істориків, архівістів, краєзнавців, усіх зацікавлених.

 

 

 

 

 

 История и генеалогия глуховских евреев в заметках Черниговских губернских ведомостей. Сборник материалов и документов. / сост. Назарова В.В.; Национальный заповедник «Глухов». – Можайск, 2014. – 400 с.
  У книзі зібрані всі замітки зі згадуванням євреїв міста Глухова і пов'язаних з ними подій з газети "Чернігівські губернські відомості" з 1847-го по 1917-й рік. Матеріали доповнені необхідними коментарями та покажчиком прізвищ.

 

 

 

 

 

 Книга "Сумчани в боротьбі за волю" - це збірник статей (10 біографій), якими автор хоче привернути увагу до героїв і подвижників Українського визвольного руху - уродженців Сумщини.
   Для широкого кола читачів: істориків, краєзнавців, вихователів, студентів, учнів. 

 

 

 

 

 

 

 У частині першій книги третьої тому "Реабілітовані історією.Сумська область" продовжено публікацію документвльних матеріалів про політичні репресії громадян Сумщини в 1918-1980 роках, зокрема про тих, чиї життя або діяльність пов'язані з містом Ромни, Роменським та Середино-Будським районами.
   Книга - данина пам'яті землякам, які необгрунтовано постраждали за свої переконання, корисний посібник для всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

 

 

 

  У другій книзі тому «Реабілітовані історією. Сумська область» продовжено публікацію документальних матеріалів про політичні репресії громадян Сумщини в 1918-1980 роках, зокрема про тих, чиї життя або діяльність пов’язані з містами Лебедин і Охтирка, Краснопільським, Кролевецьким, Лебединським, Липоводолинським, Недригайлівським, Охтирським та Путивльським районами.
Книга – данина пам’яті землякам, які необґрунтовано постраждали за свої переконання, корисний посібник для всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

 

 

 

 

 

 Відповідно   до   перспективної   програми   підготовки   спеціальних довідників Державний архів Запорізької області презентував архівний довідник «Державний архів Запорізької області. Анотований реєстр описів. Фонди дорадянського періоду». Виданий в 2012 році в м. Запоріжжя.
У довіднику представлена інформація про склад і зміст документів фондів, в яких зберігаються документи дорадянського періоду, що відображають політичний і соціально-кономічний стан Олександрівського, частини Маріупольського повітів Катеринославської губернії, Бердянського і Мелітопольського повітів Таврійської губернії кін. XVIII - 20-х років XX століть (сучасна територія Запорізької області).
Довідник розрахований на фахівців архівної справи, істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історією Запорізького краю.

 

 

 

 

  Грунська сотня Гадяцького полку: Збірник архівних документів ХVII - ХVIII ст. / Упорядн. О.В. Сірий; автор передмови Т.П. Пустовіт. - Полтава, видавець Шевченко Р.В., 2012. - 392 с., іл.
  Книга являє собою збірник архівних матеріалів ХVII - ХVIII сторіччя - часів козаччини, що стосуються Грунської сотні Гадяцького полку.
  Збірник вміщує ревізії Грунської сотні Гадяцького полку, метричні книги і сповідні відомості парафіян православних церков Груні, Комишів, Малої Павлівки, Гнилиці та інших сіл колишнього Зіньківського повіту, а зараз Охтирського району Сумської області з 1652 по 1788 рік.
  Користувачі, яких цікавить історія Охтирщини, мають можливість ознайомитись з незвичайними історичними документами, які вміщує книга «Грунська сотня Гадяцького полку».

 

 

 

   Адміністративно-територіальний поділ Київщини (1918-2010 роки).
  Довідник, виданий сумісно Київською обласною державною адміністрацією та Державним архівом Київської області. У довіднику відображені зміни в адміністративно-територіальному устрої Київщини від часу зміни влади у Російській імперії до сьогодення. Зміни розташовані в хронологічному порядку. Інформація стосується всіх районів, міст, селищ, сіл, населених пунктів Київщини. Видання базується на документальних матеріалах архівних фондів та бібліотеки Державного архіву Київської області.
  Довідник ілюстрований документами з фондів Державного архіву Київської області та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

 

 

 

  Книга «Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» -   спільне видання Державного архіву Миколаївської області, Миколаївського товариства єврейської культури та Миколаївського  комплексу національного університету «Одеська юридична академія».
 В цій книзі вперше зібрано воєдино великий масив документів, матеріалів, спогадів і досліджень про долю єврейського населення Миколаївської області періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Вперше публікуються найбільш повні списки євреїв - жертв акцій масового знищення, що проводилися німецько-румунськими окупантами на території Миколаївщини (окремо представлені дані по кожному району), а також в'язнів концтаборів, осіб, депортованих на примусові роботи. Вперше подано зведений реєстр місць масових озстрілів євреїв на території області. Колектив авторів і укладачів вперше в історії подібних публікацій висвітлив не лише трагічну долю єврейського населення окупованих територій, а насамперед участь представників єврейського народу у захисті рідної землі від фашистських загарбників на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

 

 

 

 Земська пошта Харківської губернії 1868-1918 рр. Кацман В.Г. Видавництво «Харківський приватний музей міської садиби», 2011 р.
Монографія з серії видань «Великого каталогу земських пошт Росії». Видання включає в себе аналіз роботи земської пошти в Харківській губернії, відомості про територію, на якій пошти були організовані, терміни ходіння поштової кореспонденції, тарифи, терміни ходіння  окремих  марок  по  кожному  повіту.  Зроблений аналіз використання місцевих поштових  гасінь.
 Авторські висновки ґрунтуються на історичних архівних матеріалах. У книзі автор використав матеріали Бібліотеки при Президенті Росії, Російської Національної Бібліотеки, Інтернет, архіви аукціонів і приватних осіб, матеріали приватних колекцій. У книзі багато ілюстративного матеріалу. У додатку подано солідний архівний матеріал, наведені копії документів.

 

 

 

 Гончарство Макарового Яру (друга половина XIX - перша половина XX століття). Монографія / Овчаренко Людмила Миколаївна - кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІII ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні. – Полтава, 2011.
 Здійснено комплексне керамологічне дослідження гончарства крайнього східного гончарного осередку України. Охарактеризовано джерела й літературу з питань гончарства в с. Макарів Яр. Відтворено історичний розвиток місцевого промислу, з'ясовано причини його занепаду. Реконструйовано технологічний процес кустарного виробництва глиняних виробів; вивчено їх асортимент, функції, художні ознаки та способи збуту. Проаналізовано роль повітового земства у розвитку гончарного осередку. Вивчено обставини заснування, аспекти діяльності, вплив на промисел місцевої гончарної школи.

 

 

 

  Сборник исследований и публикаций «ВОЙНА ИЛИ ВОЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ?» - третье издание серии «Историческая правда», основанной Международным антифашистским фронтом в 2011 году.
 В книге представлены исследования современных западных и отечественных ученых - Анатолия Чайковского, Пера Андерса Рудлинга и Джон-Пола Химки на тему украинского нацизма, радикального национализма, фальсификации истории, создания антиисторических мифов, преступлений против человечности и попыток реабилитации(и героизации) пособников нацизма - членов ОУН и УПА.
 Предложенные исследования и материалы заинтересуют широкий круг исследователей, представителей СМИ, студентов и школьников, поскольку являются уникальными -большинство из них впервые публикуется в Украине.

 

 

 

 В документальной книге Института Национальной Памяти Польши «Кресовая книга праведников 1939-1945. Об украинцах, спасавших поляков, подвергнутых истреблению со стороны ОУН и УПА» рассказывается об украинцах - праведниках мира, спасавших поляков от геноцида со стороны ОУН-УПА во время «Волынской резни» - массового уничтожения польского населения западной Украины в 1943-1945 гг., совершенного сторонниками Организации Украинских Националистов (б) и ее вооруженной составляющей — Украинской Повстанческой Армией. Польскими учеными за более чем десять лет исследований установлены имена 896 украинцев — праведников мира, которые защищали поляков от геноцида со стороны ОУН-УПА, 384 из которых были за это убиты.
В книге максимально использованы документальные и архивные материалы, свидетельства очевидцев.

 

 

 

 Ткаченко Б.І.Погром

«Погром» — ще один вагомий творчий доробок Бориса Ткаченка, -відомого письменника, історика, етнографа, дослідника народного мистецтва, — створений, від першої й до останньої сторінки, на достовірних фактах і задокументованих матеріалах. У книзі йдеться про корифея українського мистецтвознавства, чесного і мужнього науковця Стефана Андрійовича Таранушенка, якого за видатні заслуги перед країною радянська влада «поцінувала» ... тюрмою, Гулагом, нескінченними засланнями, дозволивши, щоправда, наприкінці життя померти в Києві зі злиденною пенсією. Така ж доля спіткала і його численних однодумців, кинутих за необережно мовлене слово «голод» чи (як посміли?!) за те, що зважились стати на захист українського мистецтва, на багато літ за грати або в далекі табори. Чимало їх звідти так і не повернулося додому...
Для широкого кола читачів.
 
 
 
Путивльщина

Путивльщина в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945).
Збірник документів і матеріалів.
У збірнику подано документи і матеріали, які сприятимуть розширенню й уточненню уявлень про трагізм подій на Путивльщині в роки Великої Вітчизняної війни, про масштаби лиха, що спіткало стародавній край, про масовий спротив ворогу та самопожертву патріотів на окупованій ним території, про ціну і значення перемоги над німецьким фашизмом.
Для широкого кола читачів.

 

 

 

Ковальчук Н.

 

Наталка КОВАЛЬЧУК
ДУХОВНІ СВЯТИНІ ОХТИРЩИНИ
Історико-публіцистичний нарис

 

 

 

 

 

 Поселення Матеріали науково-практичної конференції «Німецькі поселення в Україні II пол. XVIII—І поя. XX ст.» / За ред. Т.М. Стрикун. - Бахмач, 2008. - 128 с.
Матеріали науково-практичної конференції «Німецькі поселення в Україні II пол. ХУЛІ — І пол. XX ст.» містять доповіді, які торкаються історії виникнення, розвитку, знищення або припинення існування німецьких колоній в Україні - на території сучасних Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львівської, Миколаївської та Чернігівської областей. Автори не обминають і такої гострої проблеми як сталінські репресії проти німецької національної меншини у 30-х рр. XX ст. У збірнику знайшли місце нові підходи у вивченні історії німецьких колоній України.
Лейтмотивом доповідей звучить тема значного внеску німецької національної меншини в культуру України.
Збірник буде цікавим для викладачів, музейників, архівістів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою національних меншин як невід'ємною часткою історнико-культурної спадщини України.

 

 


Петро-Павлівська церква "Благодарение благодати Божией,
освятившей себе новое жилище!"

Свт. Филарет Черниговский
(из Слова на освящении храма)

Данный буклет рассказывает о строительстве и 160-летней истории Петро-Павловской церкви г. Сумы.

 

 

 

 

Переслідування і вбивства європейських євреїв
нацистською Німеччиною
1933-1945

Радянський Союз
з доданими до нього областями

 

Останє оновлення ( 10.02.2020 )