Головна arrow Науково-дов. апарат
Науково-довідковий апарат Надрукувати Надіслати електронною поштою
13.06.2019
Описи
•    14837
 
Каталоги
•    систематичний;
•    іменний;
•    географічний;
•    адміністративно-територіального поділу;
•    систематичний до кiнофотофоновідеодокументiв.

На 01 січня 2020 року нараховується 736 фондів 92308 од. зберігання, що пройшли тематичну розробку, в тому числі 714 фондів 90235 од. зберігання управлінської документації, 22 фонди 2073 од. зберігання особового походження. Складено 203004 тематичних карток.
 
Картотеки

ф. Р-682 Сумська районна комісія у справах колишніх червоних партизан i червоноармiйцiв Сумського районного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських, червоноармійських депутатів - іменна (колишні червоні партизани та червоноармійці);

ф. Р-1704 Сумська окружна комісія у справах колишніх червоних партизан i червоноармiйцiв при Сумському окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських i червоноармійських депутатів - іменна (колишні червоні партизани та червоноармійці);

ф. Р-4384 Виконавчий комітет Ромашкiвської сільської Ради депутатів трудящих - іменна (колишні червоні партизани та червоноармійців);

ф. Р-6478 Районна комісія у справах колишніх червоних партизан i червоноармійців Охтирського районного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських i червоноармійських депутатів - іменна (колишні червоні партизани та червоноармійці);

ф. Р-7641 Управління Служби безпеки України в Сумській області - іменна (позасудові кримінальні справи колишніх репресованих, фільтраційні та трофейні справи);

ф. П-4 Сумський обком компартії України - іменна (учасники партизанського руху на Сумщині під час Другої світової війни);

фонди окружкомів та райкомів комуністичної партії України i ЛКСМУ (17 фф.) - тематична (історія партійних i комсомольських організацій);

фонди Сумського обласного, районних та Шосткинського повітового комітетів компартії України (8 фф. ) - тематична ("Ім’ям Леніна");

фонди райкомів компартії України (31 фф.) - іменна (видані партійні квитки зразка 1936 р.);

фонди райкомів компартії України (24 фф.) - іменна (видані партійні квитки зразка 1954 р.);

особи, що були зареєстровані на біржі праці м. Суми періоду тимчасової фашистської окупації території області 1941-1943 рр. - іменна;

особи, що негативно ставилися до радянської влади (білогвардійці, куркулі, офіцери царської армії, поліцаї) - іменна
 
Покажчики
Фондові:

ф. 961 Роменська повітова земська управа - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-1336 Лебединський райфінвідділ - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-1754 Фінансовий відділ Глухівського окрвиконкому - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-2307 Середино-Будський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-2308 Глухівський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-2310 Охтирський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-2315 Зноб-Новгородський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-3046 Путивльська повітова інспектура праці - предметно-тематичний;
ф. Р-3155 Сумське обласне управління держстатистики - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-3197 Миропiльський райфінвідділ - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-3335 Сумське обласне управління сільського господарства - предметно-тематичний;
ф. Р-3673 Бiлопiльський райвиконком - предметно-тематичний;
ф. Р-3862 Синiвський райфінвідділ - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-3967 Бiлопiльський райфінвідділ - предметно-тематичний;
ф. Р-3976 Русанiвський волвиконком - предметно-тематичний;
ф. Р-4164 Середино-Будський райфінвідділ - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-4175 Путивльський райфінвідділ - предметно-тематичний;
ф. Р-4259 Конотопський міськвиконком - предметно-тематичний;
ф. Р-4317 Путивльський райвиконком - предметно-тематичний;
ф. Р-4327 Конотопська повітова інспектура праці - предметно-тематичний;
ф. Р-4611 Відділ управління Конотопського повіткому - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-4377 Кролевецький райфінвідділ - предметно-тематичний;
ф. Р-4457 Тростянецький райфінвідділ - предметно-тематичний;
ф. Р-4530 Жовтневий райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-4560 Відділ управління Конотопського окрвиконкому - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-4629 Алтинiвський волвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-4653 Конотопський окрвиконком - предметно-тематичний,географічний;
ф. Р-4654 Адміністративний відділ Конотопського окрвиконкому - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-4680 Конотопська окрiнспектура праці - предметно-тематичний;
ф. Р-4819 Конотопський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-4864 Конотопський райфінвідділ - предметно-тематичний;
ф. Р-5201 Конотопський міськфінвідділ - предметно-тематичний;
ф. Р-5572 Роменський волвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-5572 Роменський повітфінвідділ - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-5631 Засульський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-5639 Перекопiвський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-5667 Глинський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-5699 Роменський повiтвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-5734 Роменське окружне статбюро - предметно-тематичний;
ф. Р-5776 Смiлiвський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-5822 Велико-Буднiвський райвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-6450 Глинський райфінвідділ - предметно-тематичний;
ф. Р-6738 Дернiвський волвиконком - предметно-тематичний, географічний;
ф. Р-6760 Кирикiвський волвиконком - предметно-тематичний;
ф. Р-6766 Хухрянський волвиконком - предметно-тематичний;
ф. Р-6825 Обласна редколегія "Історії міст i сіл Української РСР. Сумська область" - географічний;
ф. Р-6836 Колекція документів і матеріалів діячів літератури та мистецтва Сумщини - іменний;
ф. Р-7617 Колекція документів і матеріалів учасників Великої Вітчизняної війни - іменний;
ф. Р-7627 Хатаєва Євфалiя Іванівна, співачка; її чоловік, Гусєв-Оренбурзський Сергій Іванович, письменник - іменний;
ф. Р-7703 Кузьменко Олексій Дмитрович (1949 р.н.) - член Спілки журналістів УРСР, художник-екслібрисист, старший методист по образотворчому мистецтву обласного науково-методичного Центру народної і культурно-освітньої роботи управління культури облвиконкому - іменний;
ф. Р-7712 Колекція документів громадських та політичних діячів Сумщини - іменний;
ф. Р-7762 Побожій Сергій Іванович, член Спілки художників України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Української академії банківської справи - іменний;
ф. Р-7851 Колекція документів громадських та політичних діячів Сумщини періоду незалежності - іменний;
ф. Р-7853 Колекція документів науковців Сумщини. Шеремет Лідія Григорівна (1950 р.н.) - науковець, еколог, журналіст, екскурсовод, член Національної спілки журналістів України - іменний.

Огляди
 
Тематичні:
Документи Державного архіву Сумської області як джерело для вивчення історії колективізації сільського господарства на Конотопщинi.
Документи Державного архіву Сумської області з історії боротьби трудящих за встановлення радянської влади (1917-1920).
З історії організації керівництва сільським господарством періоду тимчасової німецько-фашистської окупації Сумської області (1941-1943).
Розсекречені друковані видання періоду Другої світової війни і присвячені Великій Вітчизняній війні.
З історії голодомору 1932-1933 рр. на Сумщині.
Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років.
з історії Сумської обласної партійної організації (1900-1917).
Економічні i культурні зв’язки трудящих Сумщини з народами братніх республік СРСР (1917-1975).
Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах»
Розсекречені документи періоду радянської доби.
 
Фондові:
ф. 449 Путивльський повітовий суд.
ф. Р-3335 Сумське обласне управління сільського господарства.
ф. Р-7627 Хатаєва Євфалiя Іванівна, співачка; її чоловік, Гусєв-Оренбурзський Сергій Іванович, письменник.
Фонди установ i організацій православної церкви.
Евфалия Хатаева. О времени и о себе.